Chape

Workshop chappen met Staenisrooster
Zelf chape leggen?

“Als ik zelf een chape wil plaatsen en zekerheid wil hebben over het eindresultaat, dan gebruik ik het Staenisrooster”

Het risico op scheuren, inzakken, loskomen, enz... van de vloer wordt tenietgedaan door het opdelen van de vloeropbouw in zeer kleine velden van 0,25 m². Het rooster zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken en een correct kwaliteitsvol eindresultaat zal behalen.

Technische fiche

Plaats het Staenisrooster, bij voorkeur, op het gelijkvloers, en nog specifieker alleen in een grote ruimte, zoals de zithoek + eetruimte + keuken + … Hierdoor benut u alle voordelen van het Staenisrooster systeem en sluit u schotelvorming (€5/m²), uitzettingsvoegen (€3/lm), een ontkoppelingsmat (€30/m²) en een wapeningsnet (€3/m²) uit. U kan chape in combinatie met het Staenisrooster wel op verdieping plaatsen als het gaat over een kleine ruimte zoals bij een badkamer. Tenzij u een chapepomp of een lift heeft om de chape op verdieping te brengen. Haal steeds meerdere kleine hoeveelheden chape af, om uitdroging van de chape te vermijden.

 • Perfect vlakke en barstvrije chape
 • Het betere alternatief voor een ontkoppelingsmat
 • Vervangt het wapeningsnet
 • Geen uitzettingsvoegen nodig in de chape
 • Chapewerken verspreiden over meerdere dagen (scheiding zonder voeg)
 • Toepasbaar voor interieur & exterieur
 • Compatibel met vloerverwarming (totale reductie van vloerverwarmingsspanning)
 • Bekleedbaar met alle soorten vloerafwerking
 • Snellere opstart vloerverwarming = sneller bouwproces
 • Geen schotelvorming van de dekvloer
Vloeropbouw: niet-hechtende dekvloer

Legende

 1. Beton
 2. Randisolatie 8 mm dikte
 3. Leidingen (verwarming, elektriciteit, afvoer,...)
 4. Staenisrooster (dikte van 4,5 tot +9 cm)
 5. Chape met 250 kg/m³ cement (incl. folie)
 6. Dubbele verlijming met S1 Flex Tegellijm
 7. Tegel, Parket, zwevende vloerbekleding,...
 8. Waterwerende, gekleurde voegmortel
 9. Soepele silicone
 10. Plint
Niet-hechtende dekvloer
Vloeropbouw: zwevende dekvloer

Legende

 1. Beton
 2. Leidingen (verwarming, elektriciteit, afvoer,...)
 3. Isolatiechape (eventueel met Staenisrooster)
 4. Dubbel geschrankte isolatieplaten
 5. Vloerverwarmingsbuizen
 6. Staenisrooster (dikte van 4,5 tot +9 cm)
 7. Randisolatie +8 mm dikte
 8. Chape met 250 kg/m³ cement (incl. folie)
 9. Dubbele verlijming met S1 Flex Tegellijm
 10. Tegel, Parket, zwevende vloerbekleding,...
 11. Soepele silicone
 12. Waterwerende, gekleurde voegmortel
 13. Plint
Zwevende Dekvloer
Vloeropbouw: Ontkoppeld terras

Legende

 1. Volle grond
 2. Steenpuin lagen aangetrild met trilplaat (hoe dikker hoe sterker)
 3. Drainage buis verbonden naar afvoer
 4. Chape met 250 kg/m³ cement
 5. Afvoergoot
 6. Staenisrooster (dikte van 7 à 8 cm)
 7. Dubbele verlijming met S1 flex tegellijm (S2 niet toegestaan)
 8. Tegels
 9. Waterwerende, gekleurde voegmortel
 10. Randisolatie en gepaste silicone
Ontkoppeld terras
Basisinformatie over chape

Het is belangrijk om te weten dat een standaard chape (een mengeling van zand, cement en water) na plaatsing gemiddeld 0,7 mm per meter wil krimpen bij uitdroging.

Bij een dekvloer van 8 cm dik zal bijvoorbeeld de bovenste 2 cm het snelst uitdrogen. Hierdoor wil de chape in de bovenste 2 cm krimpen en zal deze een schotelvormig effect vertonen, die zich uit in het omhoog komen van de zijden en hoeken van de chape. Veelal wordt op dit moment de tegel geplaatst.

Na verloop van tijd droogt de chape verder uit over de volledige dikte, dit via de voegen en zijkanten van de vloer. Hierdoor zal ook een krimp ontstaan in het onderste gedeelte van de chape. Waardoor de tegels en chape onder enorme spanningen komen te liggen en er veel kans ontstaat op gebarsten tegels, losliggende vloerbekledingen, enz...

Schotelvorming Barst door schotelvorming

Voordelen - compartimentering door Staenisrooster

Het Staenisrooster deelt de chape op in oppervlaktes van 0,5 x 0,5 m. Hierdoor wordt het schotelvormig effect verdeeld en uit zich dit minimaal per hokje. Zo blijft de chape steunen op de ondergrond en ondervinden de tegels of vloerafwerking geen spanningen, waardoor een ontkoppelingsmat van €30/m² overbodig wordt.

Standaardplaatsing
Plaatsing met Staenisrooster

Op onderstaande tabellen kan u de verticale verplaatsing aflezen tegenover het aantal dagen na plaatsing van de chape (met 250 kg cement/m³). Hier kan u zien dat een traditionele chape dekvloer tot wel 5 mm onvlak komt te liggen in de hoekpunten, terwijl met het Staenisrooster alle waardes 10 x lager liggen en dus mooi vlak blijven liggen. Hierdoor kan er sneller, eenvoudiger en zonder risico een vloerbekleding geplaatst worden.

Verschil van schotelvorming tussen gewone chape en het Staenisrooster

Een traditionele dekvloer wordt steeds opgedeeld door een uitzettingsvoeg na een afstand van gemiddeld 6 à 8 meter, dit naar gelang de soort vloerbekleding en als er al dan niet vloerverwarming aanwezig is. Doordat er zich met het Staenisrooster om de halve meter een uitzettingsvoeg bevindt, is het overbodig om nog een echte uitzetvoeg te plaatsen, dit in de chape en in de tegels. Zo bekomt men een mooi en esthetisch eindresultaat. Hou er wel rekening mee dat er nog steeds een uitzetvoeg geplaast dient te worden bij openingen kleiner dan 110 cm.

Geen uitzettingsvoegen met het Staenisrooster

De wachttijd om het vloerverwarmingsprotocol op te starten bij een traditionele dekvloer is 28 dagen. Na één of meerdere cyclussen van de vloerverwarming kan met van start gaan met de vloerbekleding te plaatsen. Met het Staenisrooster kan u reeds na 7 dagen het vloerverwarming-opstart-protocol starten en altijd de vloerbekleding plaatsen na 28 dagen, ongeacht de dikte van de chape.

Sneller vloerverwarming plaatsen met het Staenisrooster